Search for tag: "julkaiseminen"

Kirjoittajakahvit, yhteiskirjoittajuus ja tekijyys

Kirjoittajakahveilla keskustellaan, siitä mikä oikeuttaa tekijyyteen yhteiskirjoittamisessa ja miten tekijyydestä olisi hyvä sopia. Alustajana kahveilla on Mikko Julin, joka…

From  Maija Merimaa on September 13th, 2021 0 likes 14 plays 0