Search for tag: "kyvyt.fi"

ePortfolio-linkin palautus Optimaan

ePortfolio-linkin palautus Optimaan: - Lomakeobjektin tekeminen (Opettaja) - ePortfolio-linkin hakeminen kyvyt.fi-palvelusta (Opiskelija)

From  Joel Korhonen on April 20th, 2016 0 likes 83 plays 0