Search for tag: "teknologia"

Mikael Seppälä: Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen perusteet

6Aika-rahoitteisen Roboboost-hankkeen Teknologiamurroksen askelmerkkejä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön -koulutuskokonaisuuden toisessa luennossa 24.11.2020…

From  Mikael Seppälä on July 6th, 2021 0 likes 7 plays 0  

Esimerkkejä yhteiskehittämisestä yksilö-, tiimi-, organisaatio- ja ekosysteemitasoilla

6Aika-rahoitteisen Roboboost-hankkeen Teknologiamurroksen askelmerkkejä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön -koulutuskokonaisuuden kolmannessa sessiossa 24.11.2020…

From  Mikael Seppälä on July 6th, 2021 0 likes 2 plays 0  

Mikael Seppälä: Teknologiamurros ja työn sekä oppimisen muutos

6Aika-rahoitteisen Roboboost-hankkeen Teknologiamurroksen askelmerkkejä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön -koulutuskokonaisuuden ensimmäisessä luennossa…

From  Mikael Seppälä on July 6th, 2021 0 likes 5 plays 0