Search for tag: "tutkimusmenetelmät"

R0184_laad_aineistonkeruu - 2018 Sep 27 04:39:34

R0184 Laadullinen tutkimus, materiaalipaketti 3

From  Kaarina Marjanen 11 Months ago 0 likes 265 views 0  

Screen Capture - 2018 Sep 27 04:55:13

R0184 Tutkimusmenetelmät/Laadullinen: Materiaalipaketti 4, Aineiston analyysitapoja

From  Kaarina Marjanen 11 Months ago 0 likes 246 views 0  

R0184_Materiaalipaketti 2- 2018 Sep 20 04:27:35

R0184 Tutkimus/Laadullinen (5 op) Materiaalipaketti 2

From  Kaarina Marjanen 11 Months ago 0 likes 273 views 0  

R0184_Laadullinen_tutkimuskysymys - 2018 Sep 18 05:49:16

Laadullinen tutkimus: kysymisen tapoja ja näkökulmia.Sisältää tehtäviä, joista yksi palautettava Optimaan 25.9.2018 mennessä.

From  Kaarina Marjanen A year ago 0 likes 298 views 0