Search for tag: "verkkotentti"

Miten toteutan verkkotentin Optimassa ja Zoomissa

Videon sisältö: Verkkotentin toteuttaminen Työkalut Optimassa 7:15 Palautuslaatikko 7:38 Tenttilomake 14:45 Monivalintatehtävä…

From  Irma Mänty on March 26th, 2020 0 likes 212 plays 0