Search for tag: "YAMK"

Laadullisen haastatteluaineiston kerääminen_Mikko Häkkinen

Alustus laadullisen haastettluaineiston keräämisestä YAMK-opiskelijoiden opinnäytetyöillassa 14.4.2021. Mikko Häkkinen

From  Mikko Häkkinen on April 19th, 2021 0 likes 76 plays 0